Παρασκευή 19.07.2024 | Εορτάζουν: Γαρυφαλλιά, Γαριφαλιά, Διός, Δίας, Μακρίνα

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Εξισωτική: Συνεχίζονται η κατάθεση αιτήσεων ενίσχυσης

ΕΛΛΑΔΑ05.08.2023 | 12:30 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Έως την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις για την χορήγηση της εξισωτικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα».

Στην παραπάνω ημερομηνία προσμετράται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023, η οποία λήγει στις 25 Αυγούστου 2023, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.  Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (παράταση), προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης στη Παρέμβαση Π3-71.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ηλεκτρονικά

Τα ποσά

Οι ενισχύσεις για τις τρεις δράσει έχουν τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των καθορισμένων περιοχών.

Ειδικότερα για τη δράση 1: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές, η ενίσχυση καθορίζεται στα 122,20 ευρώ ανά εκτάριο (12,22 ευρώ/στρέμμα).

Για τη «δράση 2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα).

Για τη δράση 3: Αντισταθμιστική ενίσχυση για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, η ενίσχυση καθορίζεται στα 89,90 ευρώ ανά εκτάριο (8,99 ευρώ/στρέμμα)

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρέμματα: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,

-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 έως και 250 στρμ.: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,

-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 έως και 300 στρμ.: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,

-Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρμ. δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρμ., θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρμ.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης